III ABC QUICK START BUSINESS ACCELATOR PROGRAM of Nazarbayev University will accept applications for participation until 27 July 2018

Nazarbayev University is starting to accept applications for participation in the III STARTUP ACCELATOR PROGRAM ABC QUICK START.

ABC Quick Start Business Acceleration Program is intended to support ambitious globally oriented start-up projects.

ABC Quick Start is an effective tool to develop your startup as quickly as possible, involving the best experts on the market.
 • Mentoring 1:1
 • Team Structure
 • Training: How to Build a Successful Business Startup from Scratch
 • Opportunity for Participants of Acceleration Program to Receive Investments from theNazarbayev University's ABC-I2BF Seed Fund
 • Entering Foreign Markets
 • Outreach to Nazarbayev University's Partners
 • Access to Nazarbayev University's FabLab, DC Lab and Other Laboratories
 • Office Premises
A company that holds an innovative product with export potential

Your startup is a working prototype of the product that:
will solve the real market problem
holds great potential
is of interest to our partners
For Participation in ABC Quick Start selection process,

submit an application at:
submit
Deadline for participation applications: 27 July 2018, 11:59 pm (Astana time)
More about ABC Quick Start
Назарбаев Университетінің Бизнес акселераторы
«ABC QUICK START» атты III АКСЕЛЕРАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАСЫ 2018 жылдың 27 шілдесіне дейін
стартаптардан өтінімдер қабылдайды

БАҒДАРЛАМАНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ
Назарбаев Университеті «ABC Quick Start» атты III Акселерациялық бағдарламасына қатысу үшін өтінімдер қабылдайтындығын жариялайды.

«ABC Quick Start» бизнес акселерация бағдарламасы жаһандық нарыққа бағытталған өршіл стартап-жобаларға арналған.

ABC Quick Start – бұл нарықтағы үздік сарапшылардың көмегімен қысқа мерзімде Сіздің стартапыңызды тиімді дамытудың жолы.
 • менторлық 1:1
 • команданы жинақтау
 • стартап-жобаны ең басынан бастап ілгері жылжытуға үйрету
 • шетелдік нарықтарға шығу
 • акселерация қатысушылары үшін ABC-I2BF Seed Fund Назарбаев Университетінің қорынан инвестиция алу мүмкіндігі
 • Назарбаев Университетінің серіктестеріне шығу
 • FabLab, DC Lab және Назарбаев Университетінің басқа да зертханаларын пайдалану мүмкіндігі
 • кеңселік ғимараттар
БІЗДІҢ ӘЛЕУЕТТІ ҚАТЫСУШЫМЫЗ
Экспорттық әлеуетке ие, инновациялық өнімі бар компания. Сіздің стартапыңыз – бұл:
нарықтың нақты мәселесін шешетін
үлкен әлеуетке ие
біздің серіктестер үшін риясыз қызығушылық тудыратын өнімнің жұмыс прототипі
ҚАТЫСУ ҮШІН
ABC Quick Start-тың іріктеуіне қатысу үшін, келесі сілтеме бойынша өтінім беріңіз:
өтінім беру
Қатысуға өтінімдерді қабылдау мерзімі: 2018 жылдың 27 шілдесі, 23:59 (Астана уақытымен)
ABC Quick Start туралы
III АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА Назарбаев Университета
«ABC QUICK START»
принимает заявки от стартапов до
27 июля 2018 года

Назарбаев Университет объявляет набор заявок для участия в III Акселерационной программе «ABC Quick Start».

Программа бизнес акселерации «ABC Quick Start»
предназначена для амбициозных стартап-проектов, ориентированных на глобальный рынок.

ABC Quick Start – это эффективное развитие Вашего стартапа в кратчайшие сроки с помощью лучших экспертов на рынке.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

 • менторство 1:1
 • комплектация команды
 • обучение по продвижению стартап-проекта с 0
 • выход на зарубежные рынки
 • доступ к партнерам Назарбаев Университета

 • возможность получить инвестиции от фонда Назарбаев Университета – ABC-I2BF Seed Fund для участников акселерации
 • доступ к FabLab, DC Lab и другим лабораториям Назарбаев Университета
 • офисные помещения
НАШ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК
Компания с инновационным продуктом, обладающим экспортным потенциалом.

Ваш стартап – это рабочий прототип продукта, который:

Решает реальную проблему рынка
Обладает большим потенциалом
Является неподдельным интересом для наших партнеров
ДЛЯ УЧАСТИЯ
в отборе ABC Quick Start, подайте заявку
Подать заявку
Дедлайн приема заявок на участие:
27 июля 2018, 23:59 (время Астаны)
Подробнее об ABC Quick Start